MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) 9/A Maddesi ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği internet üzerinden tüketiciler tarafından gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından TKHK hükümleri yerine Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanacağı sözleşme hükümleri aşağıdaki gibidir.

MADDE 1: TARAFLAR SATICI Ünvanı : Carmen Tekstil San.ve Tic.Ltd.şti

Adres : Baytar Ahmet Sokak No:21 Osmanbey - İstanbul

Telefon : 444 2 766

Fax : 0212 234 06 19

E-posta : [email protected]

ALICI (TÜKETİCİ) Adı, Soyadı veya Unvanı :

Adres : 

Telefon : Fax :  E-posta : 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, web sitesinden (carmen.com.tr) elektronik ortamda ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları, söz konusu ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler, cayma hakkı ve iade koşulları konusunda tek tek bilgilendirilmiş olup, iş bu sözleşmenin tüm hükümleri ALICI ile SATICI arasında müzakere edilerek belirlenmiştir. ALICI, sözleşme kapsamına giren tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünleri sipariş ettiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. İnternet sitesinden alışveriş yaparken tüketici tarafından onaylanan ve sisteme kayıtlı e-mail adresine gönderilen ön bilgiler ve bilgilendirme formu ve SATICI’nın satış faturası işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / SATIŞ FİYATI/ TESLİMAT BİLGİLERİ E-ticaret sitesinden elektronik ortamda satın alınan ürün ya da ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri ve kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. SATICI, ALICI’nın satın aldığı ürün ya da ürünleri, aşağıda düzenlenen bu bilgilere göre ALICI’ya gönderilmek üzere bağımsız taşıyıcıya teslim ettiği anda iş bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimini ifa etmiş sayılacaktır. Bu andan itibaren meydana gelecek herhangi bir zarar, ziyan veya hasar durumunda SATICI’nın ALICI’ya karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Teslimat Bilgileri Teslimat Metodu : Adı Soyadı ya da Ünvanı : Ödeme Bilgileri  Ödeme Metodu : Adı Soyadı ya da Ünvanı :   Adres :  

MADDE 4: CAYMA HAKKI SATICI, Tüketici sıfatını taşımak koşulu ile ALICI'ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz." Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince tüketicilerce alım yapılmış olsa dahi Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa bile, cayma hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca, Tüketici onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler. Cayma hakkının kullanılması için belirtilen 7 günlük süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. (Yazılı bildirim iadeli taahhütlü mektup, telgraf, [email protected] adresine e-posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletişim aracı ile de yapılabilir.) Bu hakkın kullanılması halinde, anılan yazılı bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen Ürün'ün; Fatura ile birlikte ALICI’ya yollanmış olan iade formu doldurulmak suretiyle ve SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. ALICI' ya teslim edilmiş olan Ürün'ün SATICI'ya iadesi sırasında, fatura ile birlikte ALICI’ya yollanmış olan faturanın arkasındaki iade formu doldurulmak suretiyle, kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının da ürünle birlikte iadesinin gerekliliği bir kez daha hatırlatılarak, faturası gerçek kişi tacir, sermaye şirketleri vb. adına düzenlenen sipariş iadelerinin ise ancak İADE FATURASI düzenlenerek yapılacağı bilgisi gerek internet sitemizde ilan edilmiş ve gerekse ön bilgilendirme formunda bilgisi verilmiştir. Bu durumda, iade faturası kesilmediği takdirde iade taleplerinin kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Cayma hakkının kullanılması halinde, Tüketici-ALICI’nın ürünü iade edeceği adres SATICI’nın işbu sözleşmede belirtilen adresidir. ALICI, ürünün SATICI’ya eksiksiz ve hasarsız ulaşması ile üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmiş olacaktır. Ürünler SATICI tarafından ALICI’ ya teslim edilmek üzere kargoya verildikten sonra cayma hakkı olan Tüketici-ALICI’nın bu hakkını kullanmış olması halinde; Sipariş henüz kargoya teslim edilmemişse, ALICI, siparişin iptalini siparişlerim bölümü üzerinden yapabilir, e-posta ([email protected].) ile talebini iletebilir veya 444 2466 numaralı destek hattını hafta içi çalışma saatleri içinde arayarak iletebilir. Siparişin kargoya teslim edilmiş olması halinde ise; Faturanın arkasında bulunan iade formu doldurularak, faturanın bir nüshası ile birlikte “Merkez Mahallesi Güvenç Sokak No:23 Duru Han Bomonti / Şişli / İSTANBUL .” iade adresine MNG Kargo ile ücretsiz olarak gönderilebilir. Ürünlerin, iade sürecinin sağlıklı olarak gerçekleştirebilmesi için gönderinin üzerine A4 kağıt ile “İADE EDİLECEKTİR” başlığı eklenebilir. Sürecin sağlıklı yürüyebilmesi adına MNG Kargo firmasından sağlanabilecek Gönderi kodu saklanmalıdır. İade edilecek ürünlerin düzgün olarak paketlendiğinden ve ayrı ayrı orijinal ambalajlarında olmasına dikkat edilmelidir. İadelerin içine durumu açıklayıcı bir not eklenmesi iade sürecinin hızlanması açısından faydalı olacaktır. Yukarıda yazılı belgelerin ve Ürün'ün SATICI'ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. İade işlemi ALICI’nın sipariş sırasında kullandığı kredi kartına iade sureti ile yapılır. İade tutarının Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. Cayma hakkı kullanılabilen Ürünlerde, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise ALICI’nın değerdeki bu azalmayı SATICI’ya tazmin etmesi gerekir. Söz konusu ürünün değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise, SATICI’nın sözleşmeden dönme hakkı ve buna bağlı olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu ürüne ilişkin iade imkânsızlığı var ise ALICI’nın malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI' ya aynen ödemesi gerekir. ALICI, söz konusu ifa imkansızlığına kendi kusuru ile sebep olmuşsa, SATICI’nın tazminat talep etme hakkı saklıdır.

MADDE 5: SÖZLEŞME SÜRESİ Ürünün kargoya teslimi, siparişin verilip, ödemenin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde yapılacaktır. Tüketiciye yazılı olarak haber verilmesi koşulu ile bu süre 10 gün daha uzatılabilecektir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli kredi kartından tahsil edilemez ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sipariş onayın internet ortamında yapıldığı tarihte, var olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin varlığı halinde satıcının edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. İşbu mücbir sebebin 15 günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

MADDE 6: SÖZLEŞME TARİHİ Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu sözleşme ALICI’ya sisteme üye olurken bildirdiği e-mail adresine gönderilmek sureti ile ulaştırılmış olup, okuması için gerekli uyarılar yapılmış ve alıcı tarafından elektronik ortamda verilen onay ile kabul edilmiştir. Elektronik ortamda onay verilen tarih aynı zamanda sözleşmenin tarihidir.

MADDE 7: GENEL HÜKÜMLER 7.1. ALICI, “carmen.com.tr” internet sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat/teslimat bedeli ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit ve onayları verdiğini kabul eder. 7.2. “carmen.com.tr” adresinde gösterilen ürünlerin renk ve sayı alternatifleri SATICI’nın elinde bulunan stok ile sınırlıdır. ALICI’nın seçtiği ürünün, renk ve sayı kombinasyonu bir başka kullanıcı tarafından ALICI’nın siparişinden önce sipariş edilmiş olabilir. Siparişler SATICI’ya yollanma sırasına göre değerlendirilecektir. Buna paralel olarak ALICI’nin seçtiği ürünün renk ve sayı kombinasyonu SATICI’nın stoklarında bulunmayabilir. Böyle bir durumda ALICI alternatif ürünleri seçebilir veya ödeme yapmış ise iadesini talep edebilir. 7.3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük (ve ALICI'nın önceden bilgilendirilmesi ile ek 10 günlük) süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak “carmen.com.tr” adresinde ilan edilen bilgiler ve e-mail adresine gönderilen ön bilgiler ve bilgilendirme formu içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri KARGO firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir. 7.4. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve “carmen.com.tr” adresinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir. 7.5. Kargo teslimatı anında ALICI'nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI' ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI' ya aittir. 7.6. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmek ve üründe SATICI’nın sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse bunu derhal SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. ALICI, Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. Fatura ve irsaliye kontrolü: Fatura ve irsaliye kargo kolisinin dışında, şeffaf yapışkanlı bir bant içinde gönderilmektedir. Fatura ve/veya irsaliyenin paketin üzerinde bulunmaması durumunda da kargo yetkilisine tutanak tutturarak sitede kayıtlı e-posta ya da telefonlarımız aracılığı ile bize ulaşmanız gerekmektedir. Bu durumda fatura ve/veya irsaliye “aslı gibidir” kaşesi vurulmuş şekilde posta yoluyla yollanacaktır. Kargo ALICI’ya teslim edildiğinde kolide ezilme, deformasyon, ıslaklık ya da ürüne zarar verebilecek herhangi bir durum söz konusu ise, kargo görevlisi ile birlikte koliyi açarak ürünlerin durumu kontrol edilmelidir. Ürünlerde bir hasar görüldüğü durumda, ALICI ürünleri teslim almayıp kargo yetkilisinden tutanak tutmasını istemek zorundadır. Kargo kabul edilmemiş ve söz konusu tutanak da tutulmuş ise durum tutanağın alıcıda kalan kopyası ile birlikte en kısa sürede satıcıya sözleşmede belirtilen iletişim araçları kullanılarak derhal bildirilmelidir. Kargonun kontrolü yapılmayıp, söz konusu tutanak tutulmaksızın ALICI tarafından kargodan teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir ALICI tarafından kargodan tutanak tutturulmaksızın itirazsız teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. 7.7. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Ürün bedeli herhangi bir nedenle SATICI'ya tamamen ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halukarda saklıdır. Özellikle belirtmek gerekir ki; ALICI'nın satış bedelini sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten veya peyderpey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır. 7.8. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI' ya iade edilir. İade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI'yı bilgilendirerek ve onun onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI'nın internet ortamında onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır. 7.9. ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI' ya bildirebilir. 7.10. ALICI tarafından ön bilgileri almasını ve internet ortamında teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların Sözleşme'den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir. 7.11. ALICI, Cayma hakkını kullanmayı düşünüyor ise ürünü kullanmamalı ve faturayı da iade etmelidir. 7.12. 18 yaşından küçük kişiler ve kısıtlılar “carmen.com.tr”dan alışveriş yapamaz.

Madde 8: DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME ALICI, bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI’nın defter ve kayıtlarının (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar ve bilgisayar çıktıları dahil), SATICI tarafından düzenlenecek tutanakların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını; bunlara karşı her türlü itiraz ve defi haklarından ve dava halinde SATICI’nın defter, kayıt, belge ve tutanaklarının usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini ve bu maddenin HMK 193. maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder. ALICI, aynı zamanda 4077 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; Dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

Madde 9: SÖZLEŞMENİN TEYİDİ ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş- sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri “www.carmen.com.tr” adresinde elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin yanısıra sisteme kayıtlı olan elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

Madde 10: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ Taraflar, bu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde 11: UYGULANACAK HÜKÜMLER İşbu sözleşme hükümleri, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketici Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tatbik edilecektir.

Madde 12: GEÇERSİZLİK VE BÖLÜNEBİLİRLİK İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, yetkili bir mahkeme veya idari organ tarafından geçersiz olduğu veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda bu hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, işbu Sözleşme'nin öteki hükümlerini etkilemez ve bu geçersizlik veya uygulanabilir olmama durumundan etkilenmeyen bütün hükümler, tam olarak yürürlükte kalır. Taraflar, herhangi bir geçersiz veya uygulanamayan hükmün yerine, bunun ekonomik, hukuki ve ticari amaçlarını mümkün olduğu ölçüde yerine getiren geçerli veya uygulanabilir bir hüküm konması için gayret göstermeyi kabul etmektedirler. Taraflar, 12 maddeden oluşan işbu Sözleşmenin tamamını okuduklarını ve anlaşmaya varmak suretiyle ..... tarihinde imzaladıklarını kabul ve beyan ederler.

SATICI Carmen Tekstil San. Ve Ltd.Şti …… Adres Baytar Ahmet Sokak No:21 Osmanbey- İstanbul ………

ALICI:   ADRES:  ............

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR